CERN   (Instrumental)
(Organización Europea Investigación Nuclear)
(Battiato Pischetola)
JOE PATTI’S EXPERIMENTAL GROUP - 2014